Opplevelser

Hva er en opplevelse?
«Det er innholdet av en persons subjektive erfaring, enten det henger sammen med ytre sansepåvirkning (persepsjon), emosjonell tilstand (følelse), tankeprosesser, motivasjon og annet.»(Store norske leksikon)

Om jeg sier at opplevelse for meg er å reise rundt i verden å bli kjent med andre kulturer, kan opplevelse for deg være å sitte i en båt og fiske med dupp. Det ene er ikke mer riktig enn det andre. Det er bare ulikt.

Klikk på lenkene. Dato blir annonsert når det er klarlagt.

Lofoten