Lysfesten

26.oktober 2019

Lysfesten er en dag hvor vi hvert år, en lørdag på sen høsten, samles for å skape nettverk med «Den gode samtalen.»

Vi i Omsorg på livsveien har over flere år, sett, hørt, lest, opplevd og følt mangel på omsorg. Det er et nesten daglig tilbakevendende tema. Vi ønsker å være med å «ta» omsorgen tilbake.

«Ingen dør av å vise omsorg
men mange dør i mangel på omsorg»
(Torill Erdal)

Omsorg blir ofte brukt i profesjonelle yrker. Vi i Omsorg på livsveien er terapeuter, og bruker i vårt yrke, omsorg profesjonelt. Men omsorg er mye mer enn det. Det handler om medmenneskelighet. Ta vare på hverandre. Respekt, empati og kjærlighet er viktige elementer for oss. Det er også egenomsorg. Når vi tar vare på oss selv, har vi mer å gi til andre.

Vi vil ha et lite gi-bort hjørne. Kanskje finner du noe i hjørnet som du trenger/ønsker å ta med deg hjem. Gjenbruk er en god ting.

Vi spiser god økologisk mat, for det er mye god helse i mat om vi velger det som er godt for oss. Vi i Omsorg på livsveien er overbevist om at mange plager/sykdommer bunner i at vi over mange år har spist mat som er sprøytet full av gift. Derfor serverer vi alltid økologisk mat.
Det er høst i luften og snart vinter. Marken dekkes snart med en beskyttelse av snø og markens grøde går til hvile. La oss sammen skinne i høstens farger og skape samhold, lys og varme i mørketiden.

Lurer du på noe?
Kontakt oss gjerne på: 
mail: info@omsorgpalivveien
Laila mobil: 900 82 285
Nina mobil: 958 36 011


VELKOMMEN