Livsmestring

Det handler om å leve

Hva betyr det egentlig?

LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner definerer Livsmestring slik: «Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte.»

WHO (Verdens helseorganisasjon) deler begrepet inn i tre områder:

1) Communication and Interpersonal Skills (bl.a. å kunne uttrykke følelser, gi feedback, lytte aktivt, anerkjenne, forhandle, påvirke, løse konflikter, si nei, sette seg i andres situasjon),

2) Decision-Making and Critical Thinking Skills (bl.a. å foreta valg, se konsekvenser, finne løsninger, analysere holdninger, verdier, normer og påvirkningskilder) og

3) Coping and Self-Management Skills (bl.a. bygge selvtillit, selvinnsikt, håndtere følelser, stress og endringer). (LNU)

 Det å leve livet på livets premisser er ikke alltid like enkelt. Vi har alle en fortid og dermed en historie. Noen historier lager dype og vonde sår, mens andre gir et godt grunnlag for det vi kan kalle et godt liv. Men en ting er sikkert: Vi vil alle oppleve kriser i større eller mindre grad. Hvordan vi takler disse krisene er veldig individuelt. 

Her er noen stikkord:
– Vi kommuniserer med familie og venner og kjenner støtte og nærhet fra disse. Det er en god ting.
– Vi blir «arbeidsnarkomane»
– Vi isolerer oss
– Vi får fysiske og psykiske plager
– Vi bekymrer oss for alt og alle
– Vi blir distanserte
– Vi flykter inn i rus, (alkohol, piller, narkotika) sex, mat, shopping osv.

Det å jobbe med dette krever en åpenhet, ærlighet og et åpent sinn. Da har vi et godt utgangspunt. Vi tilbyr både workshop, grupper og individuell terapi

Vi berører følgende tema:
– Gi slipp på bitterhet og nag.
– Hvordan bli den beste utgaven av deg selv?
– Kjenner du deg selv – egentlig?
– Selvrespekten.- Det glemte og sårede barnet.
– Finne ditt indre barn.
– Den gode samtalen,
– Fra vugge til grav.
– Sorg og kriser.
– Healing på egen kropp og sjel.

Vårt ønske er at du skal bli den beste utgaven av deg selv. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *