Foredrag

Vi holder foredrag i ulike tema, sammen eller hver for oss:

 

Omsorg

– i et livsperspektiv

– i et healing perspektiv

– i et traume/sorg perspektiv

 

 

Kommunikasjon/konfliktløsning
– jobb
 
– privat
 
 
Vårt indre barn
 
 
Hvordan takle alvorlig sykdom
– den syke
– partneren
– barn
 
 
 Barn og sorg
– Hva skal vi si til et barn når en av de nærmeste dør?
 – Barns reaksjoner
– Hvordan kan de voksne hjelpe barn gjennom sorgprosessen?
 
 
Mobbing/utfrysing/maktmenneske
– på jobb
– i en organisasjon
– privat
 
 
Alkoholisme
– hvordan arter det seg
– hva kan vi gjøre?
– hva med pårørende?
– medavhengighet
 
  
Depresjon
– En depresjon er en alvorlig tilstand som kan få store konsekvenser.
– Hva betyr det å være deprimert?
– Hvordan er det å leve med depresjoner?
– Hva kan den syke gjøre?
– Hva kan nettverket gjøre?
–  Ulike måter å takle depresjoner på