Foredrag

Vi holder foredrag i ulike tema, sammen eller hver for oss:

Omsorg
– i et livsperspektiv
– i et healing perspektiv
– i et traume/sorg perspektiv

Kommunikasjon/konfliktløsning
– jobb
– privat

Vårt indre barn

Hvordan takle alvorlig sykdom
– den syke
– partneren
– barn

Mobbing/utfrysing/maktmenneske
– på jobb
– i en organisasjon
– privat

Alkoholisme
– hvordan arter det seg
– hva kan vi gjøre?
– hva med pårørende?
– medavhengighet