Foredrag

 

Vi holder foredrag i ulike tema, sammen eller hver for oss:

 

Omsorg
- i et livsperspektiv
- i et healing perspektiv
- i et traume/sorg perspektiv
 
Kommunikasjon/konfliktløsning
- jobb
- privat

 

Vårt indre barn

 

Hvordan takle alvorlig sykdom
- den syke
- partneren
- barn

 

Barn og sorg
- Hva skal vi si til et barn når en av de nærmeste dør?
- Barns reaksjoner
- Hvordan kan de voksne hjelpe barn gjennom sorgprosessen?

 

Mobbing/utfrysing/maktmenneske
- på jobb
- i en organisasjon
- privat

 

Alkoholisme
- hvordan arter det seg
- hva kan vi gjøre?
- hva med pårørende?
- medavhengighet

 

Depresjon
- En depresjon er en alvorlig tilstand som kan få store konsekvenser.
- Hva betyr det å være deprimert?
- Hvordan er det å leve med depresjoner?
- Hva kan den syke gjøre?
- Hva kan nettverket gjøre?
-  Ulike måter å takle depresjoner på