Chakramåltid

Vi inviterer til et måltid i chakraenes tegn

«La din mat være din medisin- og din medisin være din mat». (Hippokrates) Chakra betyr Livshjul og er bindeleddet mellom kropp og sjel.
Dette er en dag hvor livshjulet står i sentrum.

Vi spiser et fargerikt 7 retters måltid sammen, inspirert av chakraenes farger. Før hver rett, blir det et innlegg om hver chakra og om hvordan de og fargene påvirker oss, samt anatomien til hver chakra.

Etter måltidet, deles vi i grupper hvor vi samtaler rundt hva fargene i måltidet gjorde med oss. Ro, uro, velbehag, ubehag osv.

Det blir en dag hvor den gode samtalen står sentrum, fylt med varme, glede, latter, alvor og refleksjon

Pris: kr.

Merkes med chakramåltid
Det er bindende påmelding og du er registrert når pengene har kommet inn.