Barn og sorg

Våre egne opplevelser og mange tilbakemeldinger når det gjelder barn i sorg tilsier at dette er et viktig tema og som vi ønsker å sette fokus på. 

Kanskje kan dette hjelpe akkurat deg og ditt barn.

Sorg handler ikke bare om døden til et menneske, men også til dyr.  Sorg oppleves også ved skilsmisse, eller når noen de er glad i flytter langt unna.  Det handler om tap av en eller flere som barnet er glad i. 

Barn har ikke den samme kunnskap og livserfaring som vi voksne har. 

De må ha hjelp til å forstå når vanskelige situasjoner oppstår. 

Barn og døden.

Mange voksne er redd for døden og vil derfor skåne barnet for noe de selv er redd for.  

Her er noe stikkord:

  • Barnet får ikke være med å ta avskjed.
  • De får høre at den døde sover eller at den døde har reist bort
  • Barnet blir ikke sett/hørt ved forberedelser til begravelse/bisettelse. Det er så mye som skjer av praktiske ting, så barnet blir ofte «glemt.»
  • På ettermøte snakker de voksne sammen og barn føler seg ofte oversett og sitter med spørsmål som ikke blir besvart. 
  • Når barnet ikke får forklaringer og omsorg i sorgprosessen, kan barnet føle at dødsfallet er deres skyld. 

Disse punktene sammen eller hver for seg, kan gi traumer senere i livet.

Men hvordan kan jeg som pårørende gi barn trygghet i min egen sorg? Vår erfaring viser at åpenhet gir trygghet.

Når barnet ikke får være med å besøke den syke, skaper det ofte uttrygghet, frykt, redsel og skyld hos barnet. «Er det min feil?» «Hvorfor får jeg ikke besøke mamma/bestefar/tante?» 

Når den syke så dør, kan barnet tro at dødsfallet er et resultat av noe de har tenkt, eller gjort, og trenger hjelp til å forstå at de er helt uskyldige i det som har skjedd.

I likhet med voksne, trenger også barn tid til å forstå. Det er ofte nødendig å ta det opp flere ganger, men på barns premisser og når de har behov.

Barn har vanskelig for å forstå det som ikke er helt konkret. Selv om det kan være vanskelig for den voksne, vil det hjelpe barnet i sorgprosessen. Vær ærlig og fortell så nøyaktig som mulig hva som skjer. 

  • Sykdom, dvs hva som skjer i kroppen til den syke, avhengig av om den syke er ung eller gammel
  • Døden er naturlig og noe vi alle må forholde oss til. 
  • Forberedelser til begravelsen/bisettelsen. Hva kan barnet vente seg?
  • Tiden etterpå kan føles som et tomrom. Har barnet behov for å snakke er det viktig at den voksne setter av tid. 

Barns spørsmål kan gjøre at vi voksne kommer nærmere våre egne følelser. De som har et naturlig forhold til døden, vil som oftest takle denne situasjonen bra. Men mange sliter med mye frykt i tillegg til sorg. Barn har sjelden problemer med å takle sorg om de bare blir inkludert i prosessen. Når jeg sørger, så sørger barnet mitt også. Sorg og glede er en naurlig del av livet og begge deler er like viktig. Om vi «skåner» barnet for sorg og vonde følelser, så lærer vi de å legge lokk på det som er vankelig. Det tar barn med seg videre i livet.

  

Kommunikasjon gjennom lek og kontakt med dyr kan være måter å nå inn til barn på.

Barn kan vise følelser i sorg med sinne. Hvordan takler vi det?

Ved å møte ditt eget sårede barn er det lettere å møte barn i deres  smerte og tristhet, fortvilelse og sorg.  Vis din sårbarhet og vær tilstede i nuet.

Barn lurer ofte på hva som skjer når vi dør. Det er helt i orden å si til barnet «det vet jeg ikke» om du ikke har et svar. 

Det er ikke traumatisk for barnet å se at de voksne gråter. Men det er viktig å si at du er lei deg. Sorg gjør vondt. Det gjør det for barn også, selv om de i perioder leker, ler og løper rundt. Sorg er sjeldent konstant. Det går opp og ned. Mer hos barn enn hos voksne. Men det er viktig å fortelle at de vonde følelsene blir mindre vonde etterhvert og at dere fokuserer på de gode minnene.

«Det finnes ingen fasit for hvordan man skal reagere når man mister en man er glad i. Mens voksne ofte er mer jevnt triste, går barn gjerne inn og ut av sorgen. Vi voksne har antagelig noe vi kan lære av barn her, fordi det kan være godt for helsen vår å ikke «sørge hele tiden», men nettopp gå litt inn og ut av det.

Små barn kan for eksempel si at de vil bygge Lego eller tegne like etter å ha fått vite at noen er død, uten at det er noe rart med det.

Større barn trekker seg ofte tilbake på rommet sitt.

Det viktig at du godtar at barnet får reagere på sin måte, enten det er med sinne, gråt, stillhet eller masse spørsmål.

Barnet trenger ofte hjelp til å fortelle eller uttrykke seg på sin måte. Ved å åpne for at barnet kan få uttrykke seg gjennom alt fra lek, tegninger eller å spille ut dødsfallet, hjelper du henne med dette.» (Bufdir)

De fleste av oss har på forskjellig vis møtt sorg som barn, enten ved at et kjært dyr vi hadde i familien døde, eller ved at  naboens  « bestekompis» døde.

Det å bli møtt av voksne som gir av sin tid til et barn i sorg, er med på å gi dette barnet en livserfaring som de tar med seg resten av livet.

Hvordan ivareta barns sorg i en unaturlig hurtig sykdom/død?

Det kan være foreldre, søsken eller andre nære relasjoner.

Sorg ved ulykke / plutselig død, er sjokk både for den voksne og barnet. Hvordan møter vi barnet da? 

Vi tror det er viktig at voksne som står rundt barnet snakker «samme  språk» eller at det er en som har ansvaret for barnet. 

Barnet har like mange spørsmål som de voksne, med de er ofte vinklet på en annen måte. 

Åpenhet og ærlighet gjelder også her.

Begravelse/bisettelse

Det skjer mange praktiske ting rundt en begravelsebisettelse. La barna få ta del i prosessen så langt det er mulig. Det kan være lurt at en person har ansvaret for barna under semonien og på ettermøtet. Barn har i likhet med oss, behov for å bli sett og hørt. 

Det å forsone seg med døden er ikke lett.  Er det mulig, kan det å få se den døde, få en hårlokk, event. ta bilder av den døde, være en viktig del av sorgprosessen både for barnet og for de andre pårørende. Det å få være sammen for å få tatt farvel binder oss alle sammen. Vi har alle mistet noen, men vi kan også skape noe godt sammen i tiden som følger.

Vi vet at dyr kan være gode å ha både på sykehus og sykehjem, de lindrer smerte og skaper glede. Levende dyr og eller bamser kan være trygt og godt i sorgprossen.

 

Vi er her om du trenger oss. Vi har også et samarbeid med Bryde begravelsesbyrå i Sandefjord

Bli kjent med oss!

Bisettelse & Begravelse med den personlige tonen. 💜

Slået op af Bryde Begravelsesbyrå i Fredag den 25. oktober 2019

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *