• Ukategorisert

  Litt om oss

  Omsorg på livsveien ble til sommeren 2018 som en konsekvens av et prosjekt vi skrev for Odd Fellow Ordenen. Det handler om hvordan vi kan få alle til å trives og ha deg godt sammen. Prosjektet er veldig populært over det ganske land, og er også sendt til Sverige og Danmark. 

  Omsorg går som en rød tråd gjennom prosjektet. 

  Vår opplevelse er at vår nye «folkesykdom» er ensomhet og mangel på omsorg. 

  «Ingen dør av å vise omsorg men mange dør i mangel på omsorg» (Torill Erdal) 

  Våre grunnverdier er basert på; Respekt for det enkelte menneske, for dets egenverdi og på likeverd mellom alle mennesker.  Det er i samholdet med andre at vi mennesker trives best. Det er der vi blomstrer, utvikler oss som menneske og medmenneske. Det er de meningsfylte møtene som gir glede, og livet styrke og innhold.

  Vi i Omsorg på livsveien ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker at din indre juvel skal få skinne slik at du blir den aller beste utgaven av deg selv. Vi ønsker å motvirke ensomhet ved å være med å skape nettverk og tilhørighet. Vi kan langt på vei hjelpe deg ved å legge tilrette som ved f.eks. samlinger, styrke din selvtillit, jobbe med tilgivelsen, selvransakelsen, sorgen og smerten. Men du må gå skrittene selv. Det er en tøff prosess som både Laila og Nina kjenner godt til. Men idag står vi oppreist. Vi vet av egen erfaring at det er mulig å bli den juvelen vi er ment å være. Vi er der. Derfor mener vi at vi kan hjelpe deg også. 

  Det er 3 forutsetninger som må være tilstede for å få et godt liv eller å lære å akseptere og gjøre det beste ut av det livet du har. 1. Ærlighet. Både overfor deg selv og andre. 2. Villighet. Du må være villig til å gjøre noe for å få noe 3. Et åpent sinn. Det blir ikke alltid slik vi ønsker, men alltid det beste for oss med de forutsetninger vi har.

  Litt om oss

  Nina Torp: Jeg er utdannet sykepleier med administrasjon, ledelse og operasjon som spesialfelt. Av helsemessige grunner måte jeg slutte som sykepleier, og idag jobber jeg som coach, spirituell/åndelig veileder, healer, foredragsholder, kursholder og kunstner. Jeg maler intuitive bilder med akryl og Encaustic Art. Når jeg maler, blir tid og sted borte. Jeg går inn i en meditativ boble hvor jeg bare ER. Healingen har jeg hatt med meg hele livet. Den ligger i hver celle i kroppen så uansett hva jeg gjør, er healingkraften endel av det. Som ung, reiste jeg rundt i verden i mange år. Ryggsekken og jeg var sammen i tykt og tynt, og jeg har bodd i flere land. Det har gitt meg stor kunnskap om andre kulturer og religioner. Jeg har hatt og har et rikt liv. Jeg har vært på solsiden og i det mørkeste mørke. All den kunnskap og erfaring jeg har, deler jeg med dere på mine foredrag, workshop og samlinger. Jeg bor i Oslo sammen med min Chihuahua, er gift med en mann som bor i Kvænangen i Nord Troms, har en bonusdatter der oppe som har en sønn som jeg er så heldig å være besta til. Jeg har også en fantastisk datter som bor og studerer i London. 

  Laila Strand Bugge: Jeg er født på en gård der flere generasjoner bodde sammen. Jeg ble tidlig kjent med dyr og jord. Når dyrene på gården ble syke, ble jeg (uten å forstå hvorfor satt i båsen til det syke dyret, og de fleste dyr ble frisk igjen) I voksen alder skjønner jeg at det var mine healingevner. Min far ødela seg stykt i en ulykke da jeg var 7 år og ble lam fra livet og ned. Dette gjorde at jeg kom tidlig i kontakt med helsevesenet. Min fars ulykke gav meg livserfaring og formet meg på godt og vondt. Jeg har to  barn, fire barnebarn og et oldebarn. Er gift og bor i et bofellesskap sammen med gode venner, og de nærmeste betyr mye for meg.  Jeg har alltid arbeidet med mennesker, og etter utdannelser og en rekke kurser, startet jeg Ny energi for kropp og sjel i Sandefjord . Som helhetsterapeut har jeg truffet mange flotte mennesker fra både innland og utland. Denne erfaringen tar jeg med meg videre inn i Omsorg på livsveien. 

  Mentor

  Det er en ære for oss at Omsorg på livsveien v/Laila er mentor for en ungdomsbedrift på Sandefjord videregående skole. Mentorskapet varer til skoleslutt i juni 2020

  Gasellekonferansene 2019

  Fra oppstartsfase til vekstfase Oslo: 5. november

  Igjen er vi invitert til Gasellekonferansen. Denne gang som gjester. Vi gleder oss!

  Gründeriet i Sandefjord.

  1.august 2019 blir en ny milepæl for oss. Da blir vi nemlig tilknyttet Gründeriet i Sandefjord. Gründeriet er startet av Sandefjord Næringsforening og Sandefjord kommune i tillegg til flere store og små bedrifter. «Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet. Vi vil tilby gründerne et egnet tilholdssted med sterkt faglig miljø, en rådgivende mentorordning, godt samhold og hyppige erfaringsutvekslinger» (www.grunderiet.no)

  Gasellekonferansen 2018

  Omsorg på livsveien ble invitert til finalen på Gasellekonferansen, og 5. desember 2018, ankom Laila og Nina hotel Christiania teater. Det var 700 spesielt inviterte og vi var en av de. Tenk dere: 700 bedrifter ut av 68 000 nye bedrifter i 2018 og vi var en av de! Plutselig gikk det opp for oss hvor stort dette var, og hvor ærefullt det er å bli invitert. Men hvorfor var VI invitert?
  En representant fra Dagens Næringsliv som står for Gaselle konferansen, fortalte at de hadde gått igjennom alle nye bedrifter som hadde en facebook profil og valgte ut i fra dette hvem som skulle bli invitert. 
  Omsorg på livsveien ble invitert på grunnlag av Logo (navn, farger, bilde, sammensetning), visjonen vår og bildene. Våre bilder var fra chakramiddagen. 

  4.april er vi igjen invitert av DN til en ny konferanse som handler om vekst. Vi gleder oss

  Konferansen Vekst var veldig nyttig for oss. Det å tenke nytt og tenke stort trenger vi av og til hjelp med, vi som har eget firma. Hva er verdiene våre? hvordan nå våre mål? 
  Vekst handler om fokus. 
  Hva er viktig, mindre viktig og ikke relevant.
  Vårt hovedmål er omsorg på livsveien. 
  Våre delmål er alle våre tilbud
  Vi møter deg der DU er. 
  Vi ønsker at du skal få en god hverdag. For å få det til, er vi avhengig av at du er villig, ærlig og har et åpent sinn. Da kan vi sammen komme til det beste resultatet for deg.