• Velkommen

  Velkommen til oss

  Omsorg på livsveien ble til sommeren 2018 som en konsekvens av et prosjekt vi skrev for Odd Fellow Ordenen. Det handler om hvordan vi kan få alle til å trives og ha deg godt sammen. Prosjektet er veldig populært over det ganske land, og er også sendt til Sverige og Danmark.

  Omsorg går som en rød tråd gjennom prosjektet.

  Vår opplevelse er at vår nye «folkesykdom» er ensomhet og mangel på omsorg.

  «Ingen dør av å vise omsorg men mange dør i mangel på omsorg» (Torill Erdal)

  Våre grunnverdier er basert på; Respekt for det enkelte menneske, for dets egenverdi og på likeverd mellom alle mennesker.  Det er i samholdet med andre at vi mennesker trives best. Det er der vi blomstrer, utvikler oss som menneske og medmenneske. Det er de meningsfylte møtene som gir glede, og livet styrke og innhold.

  Vi i Omsorg på livsveien ønsker å gjøre en forskjell. Vi ønsker at din indre juvel skal få skinne slik at du blir den aller beste utgaven av deg selv. Vi ønsker å motvirke ensomhet ved å være med å skape nettverk og tilhørighet. Vi kan langt på vei hjelpe deg ved å legge tilrette som ved f.eks. samlinger, styrke din selvtillit, jobbe med tilgivelsen, selvransakelsen, sorgen og smerten. Men du må gå skrittene selv. Det er en tøff prosess som både Laila og Nina kjenner godt til. Men idag står vi oppreist. Vi vet av egen erfaring at det er mulig å bli den juvelen vi er ment å være. Vi er der. Derfor mener vi at vi kan hjelpe deg også.

  Det er 3 forutsetninger som må være tilstede for å få et godt liv eller å lære å akseptere og gjøre det beste ut av det livet du har. 1. Ærlighet. Både overfor deg selv og andre. 2. Villighet. Du må være villig til å gjøre noe for å få noe 3. Et åpent sinn. Det blir ikke alltid slik vi ønsker, men alltid det beste for oss med de forutsetninger vi har.

  Litt om oss

  Nina Torp er utdannet sykepleier med administrasjon, ledelse og operasjon som spesialfelt. Hun jobber idag som coach, spirituell/åndelig veileder, healer, foredragsholder, kursholder og kunstner. Hun maler bilder med akryl og Encaustic Art.
  Hun bor i Oslo sammen med sin chihuahua, har mann og bonusbarn i nord Troms og en datter i England.

  Laila Strand Bugge er utdannet helhetsterapeut fra Akademiet for helhet og helse. Hun er også healer, blomsterdekoratør, fotsoneterapeut og samtaleterapeut i gruppevekst og egenutvikling. Hun bor i Sandefjord

  1.august 2019 blir en ny milepæl for oss. Da blir vi nemlig tilknyttet Gründeriet i Sandefjord. Gründeriet er startet av Sandefjord Næringsforening og Sandefjord kommune i tillegg til flere store og små bedrifter. «Gründeriet skal være en arena for bedriftsetablerere i alle aldre og fra alle bransjer, og tanken er at gründerne i dette miljøet skal ha god nytte av hverandre og av fellesskapet. Vi vil tilby gründerne et egnet tilholdssted med sterkt faglig miljø, en rådgivende mentorordning, godt samhold og hyppige erfaringsutvekslinger» (www.grunderiet.no)

  Omsorg på livsveien ble invitert til finalen på Gasellekonferansen, og 5. desember 2018, ankom Laila og Nina hotel Christiania teater. Det var 700 spesielt inviterte og vi var en av de. Tenk dere: 700 bedrifter ut av 68 000 nye bedrifter i 2018 og vi var en av de! Plutselig gikk det opp for oss hvor stort dette var, og hvor ærefullt det er å bli invitert. Men hvorfor var VI invitert?
  En representant fra Dagens Næringsliv som står for Gaselle konferansen, fortalte at de hadde gått igjennom alle nye bedrifter som hadde en facebook profil og valgte ut i fra dette hvem som skulle bli invitert. 
  Omsorg på livsveien ble invitert på grunnlag av Logo (navn, farger, bilde, sammensetning), visjonen vår og bildene. Våre bilder var fra chakramiddagen. 

  4.april er vi igjen invitert av DN til en ny konferanse som handler om vekst. Vi gleder oss

  Konferansen Vekst var veldig nyttig for oss. Det å tenke nytt og tenke stort trenger vi av og til hjelp med, vi som har eget firma. Hva er verdiene våre? hvordan nå våre mål?
  Vekst handler om fokus.
  Hva er viktig, mindre viktig og ikke relevant.
  Vårt hovedmål er omsorg på livsveien.
  Våre delmål er alle våre tilbud
  Vi møter deg der DU er.
  Vi ønsker at du skal få en god hverdag. For å få det til, er vi avhengig av at du er villig, ærlig og har et åpent sinn. Da kan vi sammen komme til det beste resultatet for deg.